STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 21.06.2018  r.

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 22.06-02.07.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 13.06.2018 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Paweł Ziółkowski Klub Relax

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego

Centrum Szkoleniowe TWINS

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Paweł Ziółkowski Klub Relax Usługa gastronomiczna (obiady i kolacje) 22.06-02.07.2018 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego Usługa wynajmu obiektów sportowych 23.06-01.07.2018 r. Koszt oferty 100,00 pkt
3 Centrum Szkoleniowe TWINS Usługa hotelowa i gastronomiczna (śniadania) 22.06-02.07.2018 r. Koszt oferty 100,00 pkt
3 Centrum Szkoleniowe TWINS Usługa gastronomiczna (obiady i kolacje) 22.06-02.07.2018 r. Koszt oferty 76,24 pkt