STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 29.10.2019  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 07-13.11.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

Postępowanie nr 226/2019 z dnia 21.10.2019 r.

Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

  1. Spółdzielnia Socjalna „Ruczaj”
  2. Integracyjny Klub Sportowy „Atak”

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Spółdzielnia Socjalna „Ruczaj” Usługa wynajmu obiektów sportowych (siłownia, sauna) 07-13.11.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 Integracyjny Klub Sportowy „Atak” Usługa hotelowa i gastronomiczna 07-13.11.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt