STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 11.10.2019  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 14-28.10.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 218/2019 z dnia 03.10.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „Zawisza”

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „Zawisza” Usługa hotelowa, gastronomiczna i wynajmu obiektów sportowych 14-28.10.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt