STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 09.10.2019  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 11-18.10.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 216/2019 z dnia 01.10.2019 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  3. Integracyjny Klub Sportowy „Atak”
  4. Spółdzielnia Socjalna „Ruczaj”

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Integracyjny Klub Sportowy „Atak” Usługa hotelowa i gastronomiczna 11-18.10.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 Spółdzielnia Socjalna „Ruczaj” Usługa wynajmu obiektów sportowych 11-18.10.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt