STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 02.10.2019  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 03-06.10.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 210/2019 z dnia 24.09.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
    1. „Solpark Kleszczów” Sp. z o.o.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1

„Solpark Kleszczów”

Sp. z o.o.

Usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych 03-06.10.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt