STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 20.09.2019  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 23.09-06.10.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 204/2019 z dnia: 12.09.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy „Zawisza”

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Hotel-Restauracja Maraton, Małgorzata Ziółkowska, Ewa Krzewina Usługa hotelowa i gastronomiczna 23.09-06.10.2019 r. Koszt oferty 88,25 pkt
2 Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy „Zawisza” Usługa hotelowa i gastronomiczna 23.09-06.10.2019 r.. Koszt oferty 100,00 pkt