STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 17.09.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów i psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 19.09.2019 r. do 22.09.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie z dnia: 09.09.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Głowa Rządzi Grzegorz Więcław Consulting Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 24 godzin 19-22.09.2019 r. Cena 100,00 pkt
2 Joanna Bauerfeind Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 24 godzin 19-22.09.2019 r. Cena 100,00 pkt
3 Saturnin Łukasik Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 24 godzin 19-22.09.2019 r. Cena 100,00 pkt
4 Janusz Kozak Sport Zdrowie Aktywność Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 24 godzin 19-22.09.2019 r. Cena 100,00 pkt
5 Agnieszka Zuszek Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 24 godzin 19-22.09.2019 Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.