STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 05.09.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 16.09.2019 r. do 27.09.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 196/2019 z dnia 28.08.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Fizjoswim Wojciech Seidel Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 88 godzin 16-27.09.2019 r. Cena 100,00 pkt
2 Aneta Lubczyńska Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 88 godzin 16-27.09.2019 r. Cena 100,00 pkt
3 Mateusz Bartnik Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 88 godzin 16-27.09.2019 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.