STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 05.09.2019  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 16-27.09.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie nr 195/2019 z dnia 28.08.2019 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:
  3. Ośrodek Wypoczynkowy „Orion A” Grażyna Szpila S.J.
  4. Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Ośrodek Wypoczynkowy „Orion A” Grażyna Szpila S.J. Usługa hotelowa i gastronomiczna 16-27.09.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 Basen „Wodny Świat” Sp. z o.o. Usługa wynajmu obiektów sportowych 16-27.09.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt