STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 03.09.2019  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 07-13.09.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie z dnia 26.08.2019 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

KAIPOL Sp. z o.o.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 KAIPOL Sp. z o.o. Usługa hotelowa i gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych 07-13.09.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt