STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 04.06.2018 r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów pływania zajęć sekcji pływackiej w okresie od 05.06.2018 r. do 31.03.2019 r. w ramach projektu „Organizacja zajęć sekcji pływackiej dla osób z niepełnosprawnościami”.

 

  1. Postępowanie z dnia05.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

Elżbieta Jakubczyk

P.U.H. FALA Mirosław Jakubczyk

Aneta Michalska-Perkowska

Centrum Aktywności Fizycznej Anna Szczepańska

Prowadzenie przez trenera/instruktora pływania zajęć sekcji pływackiej (średnio 1-5 godziny dziennie, średnio 3 razy w tygodniu) w okresie 05.06.2018r.-31.03.2019r.

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Uprawnienia Doświadczenie Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Elżbieta Jakubczyk Trener/Instruktor pływania Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 95,00 pkt.
2 P.U.H. FALA Mirosław Jakubczyk Trener/Instruktor pływania Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 95,00 pkt.
3 Aneta Michalska-Perkowska Trener/Instruktor pływania Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 95,00 pkt.
4 Centrum Aktywności Fizycznej Anna Szczepańska Trener/Instruktor pływania Doświadczenie w pracy w osobami niepełnosprawnymi 95,00 pkt.