Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 24.05.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów kolarstwa lub innej dyscypliny sportowej, fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 27.05.2018 r. do 03.06.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia05.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  3. Prowadzenie przez trenera/instruktora kolarstwa lub innej dyscypliny sportowej warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 56 godzin łącznie w okresie 27.05-03.06.2018 r.,

Biuro Projektowe Hellmost Marcin Piekiełek, który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Biuro Projektowe Hellmost Marcin Piekiełek Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 56 godzin 27.05.-03.06.2018 r. Cena 100 pkt.