STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 06.08.2019  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 14-18.08.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

Postępowanie z dnia 29.07.2019 r.

Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

  1. IPS Hotel Operator Sp. z o.o. Sp. K.
  2. Centrum Sportu Raszyn

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 IPS Hotel Operator Sp. z o.o. Sp. K. Usługa hotelowa i gastronomiczna 14-18.08.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 Centrum Sportu Raszyn Usługa wynajmu obiektów sportowych 14-18.08.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt