STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 02.08.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów i fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 05.08.2019 r. do 15.08.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie z dnia 25.07.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Jacek Szczygieł Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin 05-15.08.2019 r. Cena 100,00 pkt
2 Miłosz Szal Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin 05-15.08.2019 r. Cena 100,00 pkt
3 Andrzej Wróbel Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 80 godzin 05-15.08.2019 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.