STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Postępowanie z dnia 26 kwietnia 2017 r.
2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
W Mikołowie:
P.H.U. Fala Mirosław Jakubczyk oraz Pan Ninomysław Jakubczyk,
które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;
W Warszawie:
Nie otrzymano oferty na wykonanie usługi, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie;
W Lęborku:
Pani Iwona Ciupa oraz Pan Mirosław Dyndo,
które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;
W Tarnowie:
Pani Aneta Michalska-Perkowska oraz Pan Maciej Perkowski ,
które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;
W Bielsku-Białej:
Nie otrzymano oferty na wykonanie usługi, wybór zostanie dokonany zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w projekcie.

Nr oferty Imię i nazwisko/  Nazwa wykonawcy

Kryterium

cena

Kryterium uprawnienia Punkty przyznane łącznie
1 Iwona Ciupa 70% 25% 95%
2 Mirosław Dyndo 70% 25% 95%
3 Aneta Michalska-Perkowska 70% 25% 95%
4 Maciej Perkowski 70% 25% 95%
5 Ninomysław Jakubczyk 70% 25% 95%
6 P.H.U. Fala Mirosław Jakubczyk 70% 25% 95%