STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 15.07.2019  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 21.07-03.08.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie z dnia 05.07.2019 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Wrocławskie Centrum Treningowe Spartan Sp. z o.o.

Central Fund of Immovables Sp. z o.o. (Boutique Hotel’s Wrocław)

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Wrocławskie Centrum Treningowe Spartan Sp. z o.o. Usługa wynajmu obiektów sportowych 21.07-03.08.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2

Central Fund of Immovables Sp. z o.o.

(Boutique Hotel’s Wrocław)

Usługa hotelowa i gastronomiczna 21.07-03.08.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt