STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 12.07.2019  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową i gastronomiczną podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 14-28.07.2019  r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie z dnia 04.07.2019 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

M.W. Zaczyk Usługi Turystyczne Zieleniec AWF Pensjonat Absolwent

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 M.W. Zaczyk Usługi Turystyczne Zieleniec AWF Pensjonat Absolwent Usługa hotelowa i gastronomiczna 14-28.07.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt