STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 28.06.2019  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w okresie od 01.07.2019 r. do 31.03.2020 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!”.

 

  1. Postępowanie z dnia 19.06.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  • H.U. Rafał Smyła
  • Hotel „Gracja” Józef Kuczyński
  • AQUA S.A.
  • Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o.

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty
1 F.H.U. Rafał Smyła usługa wstępu do obiektów sportowych 01.07.2019 –31.03.2020 cena 100,00
2 Hotel „Gracja” Józef Kuczyński usługa wstępu do obiektów sportowych 01.07.2019 –31.03.2020 cena 100,00
3 AQUA S.A. usługa wstępu do obiektów sportowych 01.07.2019 –31.03.2020 cena 100,00
4 Agencja Rozwoju Miasta Siedlce Sp. z o.o. usługa wstępu do obiektów sportowych 01.07.2019 –31.03.2020 cena 100,00