STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 28.06.2019 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 30.06.2019 r. do 13.07.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie z dnia 20.06.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Szkoła Pływania „SWIM” Maciej Siemianowski Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 104 godzin 30.06-13.07.2019 r. Cena 100,00 pkt
2 Aleksandra Dworczak Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 104 godzin 30.06-13.07.2019 r. Cena 100,00 pkt
3 TOP SPORT Marcin Cieślik Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 104 godzin 30.06-13.07.2019 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.