STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 14.06.2019  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w okresie od 14.06.2019 r. do 31.03.2020 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!”.

  1. Postępowanie z dnia: 06.06.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  • Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie,
  • UKS MILENIUM GLIWICE,
  • Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha,
  • Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF,
  • Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
  • Klub Sportowy Stella,
  • Pałac Książęcy sp. z o.o. w Żaganiu,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty
1 Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie usługa wstępu do obiektów sportowych 14.06.2019 –31.03.2020 cena 100,00
2 UKS MILENIUM GLIWICE usługa wstępu do obiektów sportowych 14.06.2019  –31.03.2020 cena 100,00
3 Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha usługa wstępu do obiektów sportowych 14.06.2019 –31.03.2020 cena 100,00
4 Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF usługa wstępu do obiektów sportowych 14.06.2019 –31.03.2020 cena 100,00
5 Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF usługa wstępu do obiektów sportowych 14.06.2019 –31.03.2020 cena 100,00
6 Gmina Miasto Rzeszów – Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF usługa wstępu do obiektów sportowych 14.06.2019 –31.03.2020 cena 100,00
7 Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji usługa wstępu do obiektów sportowych 14.06.2019 –31.03.2020 cena 100,00
8 Klub Sportowy Stella usługa wstępu do obiektów sportowych 14.06.2019 –31.03.2020 cena 100,00
9

Pałac Książęcy

Sp. z o.o. w Żaganiu

usługa wstępu do obiektów sportowych 14.06.2019 –31.03.2020 cena 100,00