STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 14.06.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów, psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 16.06.2019 r. do 24.06.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie z dnia 05.06.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Maria Kolmetz Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 64 godzin 16-24.06.2019 r. Cena 100,00 pkt
2 Piotr Szymala Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 64 godzin 16-24.06.2019 r. Cena 100,00 pkt
3 Marek Lubczyk Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 64 godzin 16-24.06.2019 r. Cena 100,00 pkt
4 Michał Soblik Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 64 godzin 16-24.06.2019 r. Cena 100,00 pkt
5 Agnieszka Wójcik Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 64 godzin 16-24.06.2019 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.