STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 14.06.2019  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w dniach 16-24.06.2019 r. w ramach projektu „Sport dla Wszystkich!”.

 

  1. Postępowanie z dnia 05.06.2019 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Hotel AROS Osiecki Zenon, Osiecka Urszula S.J.

Bar Nad Rawą

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Hotel AROS Osiecki Zenon, Osiecka Urszula S.J. Usługa hotelowa i gastronomiczna (śniadania) 16-24.06.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 Bar Nad Rawą Usługa gastronomiczna (obiady i kolacje) 16-24.06.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt