STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 31.05.2019

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem dotyczące usługi wstępu do obiektów sportowych podczas zajęć sekcji sportowych w okresie od 01.06.2019 r. do 31.03.2020 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!”.

 

 1. Postępowanie z dnia 23.05.2019 r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
 • Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF
 • MCSiR W Nowym Targu
 • Wojskowy Klub Sportowy Śląsk
 • Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
 • Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku
 • Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Kryta Pływalnia
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – 1 sekcja
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty
1 Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF usługa wstępu do obiektów sportowych 01.06.2019 –31.03.2020 cena 100,00
2 MCSiR W Nowym Targu usługa wstępu do obiektów sportowych 01.06.2019 –31.03.2020 cena 100,00
3 Wojskowy Klub Sportowy Śląsk usługa wstępu do obiektów sportowych 01.06.2019 –31.03.2020 cena 100,00
4 Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji usługa wstępu do obiektów sportowych 01.06.2019 –31.03.2020 cena 100,00
5 Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku usługa wstępu do obiektów sportowych 01.06.2019 –31.03.2020 cena 100,00
6 Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji usługa wstępu do obiektów sportowych 01.06.2019 –31.03.2020 cena 100,00
7 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Kryta Pływalnia usługa wstępu do obiektów sportowych 01.06.2019 –31.03.2020 cena 100,00
8 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu usługa wstępu do obiektów sportowych 01.06.2019 –31.03.2020 cena 78,01
9 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu usługa wstępu do obiektów sportowych 01.06.2019 –31.03.2020 cena 100,00