STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 18.03.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 19.03.2019 r. do 26.03.2019 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

  1. Postępowanie z dnia 08.03.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Magdalena Wejman Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 56 godzin 19-26.03.2019 r. Cena 100,00 pkt
2 Andrzej Maciejewski Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 56 godzin 19-26.03.2019 r. Cena 100,00 pkt
3 Ireneusz Klimek Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 56 godzin 19-26.03.2019 r. Cena 100,00 pkt
4 CLEAN DE LUX Dariusz Borowski Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 56 godzin 19-26.03.2019 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.