STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 02.02.2018 r.

   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów i psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowych
w okresie od 18.02-20.02.2018 r. i 20.02.2018 r. – 02.03.2018 r.
w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

 1. Postępowanie z dnia 25 stycznia 2018 r.
 2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
 1. Prowadzenia przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych
  w liczbie min. 21 godzin łącznie w okresie 18.02-20.02.2018 r.,
 2. Urszula Łatka, P. Andrzej Pacholarz, P. Grzegorz Kubis,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Prowadzenia przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych
  w liczbie min. 77 godzin łącznie w okresie 20.02.2018 r.-02.03.2018 r.,
 2. Urszula Łatka, P. Andrzej Pacholarz, P. Grzegorz Kubis,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Prowadzenia przez fizjoterapeutę/masażystę zajęć podczas warsztatów sportowych
  w liczbie min. 21 godzin łącznie w okresie 18.02-20.02.2018 r.,
 2. Aleksandra Łuciuk, P. Aldona Krzywoń,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Prowadzenia przez fizjoterapeutę/masażystę zajęć podczas warsztatów sportowych
  w okresie 20.02.2018 r.-02.03.2018 r.,
 2. Aleksandra Łuciuk, P. Aldona Krzywoń,

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Prowadzenia przez psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 21 godzin łącznie w okresie 18.02-20.02.2018 r.,
 2. Ewa Płoskonka.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 1. Prowadzenia przez psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 77 godzin łącznie w okresie 20.02.2018 r.-02.03.2018 r.,
 2. Ewa Płoskonka,

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Imię i nazwisko/  Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Urszula Łatka Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 18.02-20.02.2018 r. Cena 100 pkt.
2 Urszula Łatka Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 20.02-02.03.2018 r. Cena 100 pkt.
3 Andrzej Pacholarz Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 18.02-20.02.2018 r. Cena 100 pkt.
4 Andrzej Pacholarz Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 77 h 20.02-02.03.2018 r. Cena 100 pkt.
5 Grzegorz Kubis Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 77 h 18.02-20.02.2018 r. Cena 100 pkt.
6 Grzegorz Kubis Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 77 h 20.02-02.03.2018 r. Cena 100 pkt.
7 Aleksandra Łuciuk Prowadzenia przez fizjoterapeutę/ masażystę zajęć podczas warsztatów sportowych zajęć w liczbie min. 21 h 18.02-20.02.2018 r. Cena 100 pkt.
8 Aleksandra Łuciuk Prowadzenia przez fizjoterapeutę/ masażystę zajęć podczas warsztatów sportowych zajęć w liczbie min. 77 h 20.02-02.03.2018 r. Cena 100 pkt.
9 Aldona Krzywoń Prowadzenia przez fizjoterapeutę/ masażystę zajęć podczas warsztatów sportowych zajęć w liczbie min. 21 h 18.02-20.02.2018 r. Cena 100 pkt.
10 Aldona Krzywoń Prowadzenia przez fizjoterapeutę/ masażystę zajęć podczas warsztatów sportowych zajęć w liczbie min. 77 h 20.02-02.03.2018 r. Cena 100 pkt.
11 Ewa Płoskonka Prowadzenia przez psychologa/ pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowych zajęć w liczbie min. 21 h 18.02-20.02.2018 r. Cena 100 pkt.
12 Ewa Płoskonka Prowadzenia przez psychologa/ pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowych zajęć w liczbie min. 77 h 20.02-02.03.2018 r. Cena 100 pkt.