STRONA GŁÓWNA > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 08.03.2019  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 17-29.03.2019 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 28.02.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Novotel Poznań Malta

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Novotel Poznań Malta Usługa hotelowa i gastronomiczna 17-29.03.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 FOCUS HOTELS S.A. Usługa hotelowa i gastronomiczna 17-29.03.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt