STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 05.03.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów oraz fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 08.03.2019 r. do 17.03.2019 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 25.02.2019 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Strefa Rehabilitacji Leszek Izdebski Prowadzenie przez fizjoterapeutów/masażystów warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 72 godzin 08-17.03.2019 r. Cena 100,00 pkt
2 Piotr Kuczek Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 72 godzin 08-17.03.2019 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.