STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 25.02.2019  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 01-12.03.2019 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 15.02.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

„Palace” Agnieszka Krzeszowska, Janusz Stopa

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 „Palace” Agnieszka Krzeszowska, Janusz Stopa Usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych 01-12.03.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt