STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 21.02.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 25.02.2019 r. do 10.03.2019 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 13.02.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożył Oferent:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Renata Chilewska Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 104 godzin 25.02-10.03.2019 r. Cena 100,00 pkt
2 Miłosz Szal Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 104 godzin 25.02-10.03.2019 r. Cena 100,00 pkt
3 Mental Play Bartłomiej Ostasz Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 104 godzin 27.02-01.03.2019 r. Cena 100,00 pkt

który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.