STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 19.02.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć w sekcjach sportowych w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 05.02.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy:

Allstar Polska W. Ciepłowski

Jerzy Stawiński-Serwis Sklep Rowerowy „Lider”

PPHU „MODEST” Sp. z o.o.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w wybranych punktach zapytania.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Allstar Polska W. Ciepłowski Wartość brutto Szermierka na wózkach: poz.: 1-4
2 Jerzy Stawiński-Serwis Sklep Rowerowy „Lider” Wartość brutto Kolarstwo torowe: poz.: 1-5
3 PPHU „MODEST” Sp. z o.o. Wartość brutto Tenis stołowy: poz.: 6-8, 10, 12, 14