STRONA GŁÓWNA > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 31.01.2018 r.

  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowych w dniach 10.03-20.03.2018 r.
w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 23 stycznia 2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zapewnienie usługi podczas warsztatu sportowo-aktywizującego w terminie 10.03-20.03.2018 r.

„Palace” Małgorzata Stopa, Janusz Stopa,

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

Nr oferty Nazwa firmy Termin wykonania usługi Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 „Palace” Małgorzata Stopa, Janusz Stopa 10.03-20.03.2018 r. Cena 100%