STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 07.02.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów pływania lub innej dyscypliny sportowej oraz fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 17.02.2019 r. do 28.02.2019 r.

w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 30.01.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Aleksandra Dworczak Prowadzenie przez fizjoterapeutę/masażystę warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 88 godzin 17-28.02.2019 r. Cena 100,00 pkt
2 Fizjoswim Wojciech Seidel Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 88 godzin 17-28.02.2019 r. Cena 100,00 pkt
3 Jarosław Lewkowicz Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 88 godzin 17-28.02.2019 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.