STRONA GŁÓWNA > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 07.02.2019  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 17-28.02.2019 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 30.01.2019 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Przostmar Sp. z o.o. Hotel Accademia

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Usługa wynajmu obiektów sportowych 17-28.01.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2

Przostmar Sp. z o.o.

Hotel Accademia

Usługa hotelowa i gastronomiczna 17-28.01.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt