STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 29.01.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów,  fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologa(różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów weekendowych w okresie 09.02.2019 r. do 11.02.2019 r. oraz warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 11.02.2019 r. do 21.02.2019 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 21.01.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  3. Piotr Woliński
  4. Elżbieta Chmiel
  5. Anna Mazurkiewicz
  6. Katarzyna Walicka-Cupryś
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Piotr Woliński Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 09-11.02.2019 r. Cena 100,00 pkt
2 Piotr Woliński Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 11-21.02.2019 r. Cena 100,00 pkt
3 Elżbieta Chmiel Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 09-11.02.2019 r. Cena 100,00 pkt
4 Elżbieta Chmiel Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 11-21.02.2019 r. Cena 100,00 pkt
5 Anna Mazurkiewicz Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 09-11.02.2019 r. Cena 100,00 pkt
6 Anna Mazurkiewicz Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godziny 11-21.02.2019 r. Cena 100,00 pkt
7 Katarzyna Walicka-Cupryś Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 09-11.02.2019 r. Cena 100,00 pkt
8 Katarzyna Walicka-Cupryś Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godziny 11-21.02.2019 r. Cena 100,00 pkt