Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 25.01.2019  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 28.01-08.02.2019 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 17.01.2019 r.
  2. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy:

Centralny Ośrodek Sportu-Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Centralny Ośrodek Sportu-Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem Usługa hotelowa i gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych 28.01-08.02.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt