STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 31.01.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów i psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowych
w okresie od 26.02-28.02.2018 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

1. Postępowanie z dnia 23 stycznia 2018 r.
2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
a) Prowadzenia przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych
w liczbie min. 21 godzin łącznie w okresie 26.02-28.02.2018 r.,
P. Ewa Gawor, P. Łukasz Głasek, Paweł Różański Triathlon Coaching,
którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.
b) Usługi fizjoterapeuty w liczbie min. 21 godzin łącznie w okresie 26.02-28.02.2018 r.,
P. Katarzyna Kusion, P. Marcin Pawikowski,
którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.
c) Usługi psychologa w liczbie min. 21 godzin łącznie w okresie 26.02-28.02.2018 r.,
P. Kamila Hopej,
która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty Imię i nazwisko/  Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Ewa Gawor Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 26.02-28.02.2018 r. Cena 100 pkt.
2 Łukasz Głasek Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 26.02-28.02.2018 r. Cena 100 pkt.
3 Paweł Różański Triathlon Coaching Prowadzenie przez trenera dyscypliny paraolimpijskiej warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 26.02-28.02.2018 r. Cena 100 pkt.
4 Katarzyna Kusion Usługi fizjoterapeuty w liczbie min. 21 h 26.02-28.02.2018 r. Cena 100 pkt.
5 Marcin Pawikowski Usługi fizjoterapeuty w liczbie min. 21 h 26.02-28.02.2018 r. Cena 100 pkt.
6 Kamila Hopej Usługi psychologa/pedagoga w liczbie 21 h 26.02-28.02.2018 r. Cena 100 pkt.