STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 18.01.2019  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną i wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 21.01-02.02.2019 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 09.01.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Centralny Ośrodek Sportu-Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Centralny Ośrodek Sportu-Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Wałczu Usługa hotelowa, gastronomiczna i wynajmu obiektów sportowych 21.01-02.02.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 Pazim Sp. z o.o. / Radisson Blu Hotel Usługa hotelowa i gastronomiczna 21.01-02.02.2019 r. Koszt oferty 84,75 pkt Brak oferty na wynajem obiektów sportowych