Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 16.01.2019  r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną i wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 18-27.01.2019 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 08.01.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

F.H.U.P. „Golden Chicken” Krzysztof Dębiński

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 F.H.U.P. „Golden Chicken” Krzysztof Dębiński Usługa hotelowa i gastronomiczna 18-27.01.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt
2 Centralny Ośrodek Sportu – Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Spale Usługa hotelowa, gastronomiczna i wynajmu obiektów sportowych 18-27.01.2019 r. Koszt oferty 94,81 pkt