Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 16.01.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów,  fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologa(różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów weekendowych w okresie 19.01.2019 r. do 21.01.2019 r. oraz warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 21.01.2019 r. do 31.01.2019 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

Postępowanie z dnia 08.01.2019 r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

  1. Karolina Hubkiewicz
  2. Smyła Anna
  3. Firma Handlowo-Usługowa Rafał Smyła
  4. Agnieszka Ślęzak-Świat
  5. Joanna Stemplowska
  6. Renata Chilewska
  7. Artur Jędruch
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Karolina Hubkiewicz Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 19-21.01.2019 r. Cena 100,00 pkt
2 Karolina Hubkiewicz Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godziny 21-31.01.2019 r. Cena 100,00 pkt
3 Smyła Anna Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 19-21.01.2019 r. Cena 100,00 pkt
4 Smyła Anna Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 21-31.01.2019 r. Cena 100,00 pkt
5 Firma Handlowo-Usługowa Rafał Smyła Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 19-21.01.2019 r. Cena 100,00 pkt
6 Firma Handlowo-Usługowa Rafał Smyła Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 21-31.01.2019 r. Cena 100,00 pkt
7 Agnieszka Ślęzak-Świat Prowadzenie przez 1 psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 19-21.01.2019 r. Cena 100,00 pkt
8 Agnieszka Ślęzak-Świat Prowadzenie przez 1 psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godziny 21-31.01.2019 r. Cena 100,00 pkt
9 Joanna Stemplowska Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 19-21.01.2019 r. Cena 100,00 pkt
10 Joanna Stemplowska Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godziny 21-31.01.2019 r. Cena 100,00 pkt
11 Renata Chilewska Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 19-21.01.2019 r. Cena 100,00 pkt
12 Renata Chilewska Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 21-31.01.2019 r. Cena 100,00 pkt
13 Artur Jędruch Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 19-21.01.2019 r. Cena 100,00 pkt
14 Artur Jędruch Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 21-31.01.2019 r. Cena 100,00 pkt