STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 15.01.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 17.01.2019 r. do 27.01.2019 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 07.01.2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Grand Andrzej Grygiel

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Grand Andrzej Grygiel Usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych 17-27.01.2019 r. Koszt oferty 100,00 pkt