STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 11.12.2018r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczącej sprzedaży i dostarczenia sprzętu sportowego dla uczestników zajęć w sekcjach sportowych w ramach projektu „Włącz się do ruchu”.

 

  1. Postępowanie z dnia 03.12.2018r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyły firmy:

P.H.P Sport Centrum Jarosław Dźwierzyński

Swimmo Sp. z o.o.

które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia w wybranych punktach zapytania.

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 P.H.P Sport Centrum Jarosław Dźwierzyński Wartość brutto  100,00 pkt dla pozycji 1-18
2 Swimmo Sp. z o.o. Wartość brutto 100,00 pkt dla pozycji 19-20