STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 11.12.2018  r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 12-22.12.2018 r. w ramach projektu „Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 03.12.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy „Zawisza”

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Focus Hotels S.A. Usługa hotelowa, gastronomiczna i wynajmu obiektów sportowych 12-22.12.2018 r. Koszt oferty 0,00 pkt Brak oferty na wynajem hali
2 Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy „Zawisza” Usługa hotelowa, gastronomiczna i wynajmu obiektów sportowych 12-22.12.2018 r. Koszt oferty 100,00 pkt