STRONA GŁÓWNA > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 06.12.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów,  fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologa(różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów weekendowych w okresie 09.12.2018 r. do 11.12.2018 r. oraz warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 11.12.2018 r. do 21.12.2018 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

Postępowanie z dnia 28.11.2018 r.

Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:

  1. Barbara Hohensee
  2. Wojciech Jelonek
  3. AMS Wojciech Stachowiak
  4. Piotr Urbański
  5. Promindset Karolina Chlebosz

 

L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Barbara Hohensee Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 09-11.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
2 Barbara Hohensee Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godziny 11-21.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
3 Wojciech Jelonek Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 09-11.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
4 Wojciech Jelonek Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 11-21.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
5 AMS Wojciech Stachowiak Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 09-11.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
6 AMS Wojciech Stachowiak Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godziny 11-21.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
7 Piotr Urbański Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 09-11.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
8 Piotr Urbański Prowadzenie przez 4 trenerów/instruktorów sportowych zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 77 godzin 11-21.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
9 Promindset Karolina Chlebosz Prowadzenie przez 1 psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 09-11.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
10 Promindset Karolina Chlebosz Prowadzenie przez 1 psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godziny 11-21.12.2018 r. Cena 100,00 pkt