STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Postępowanie z dnia 11 października 2017 r.
2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
a) Prowadzenia przez trenera warsztatów sportowych w liczbie min. 21 godzin łącznie
w okresie 22.10-24.10.2017 r.,
P. Anna Smyła, P. Michał Gadowski, P. Renata Chilewska,
którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.
b) Prowadzenia przez trenera warsztatów sportowych w liczbie min. 77 godzin łącznie
w okresie 24.10-03.11.2017 r.,
P. Anna Smyła, P. Michał Gadowski, P. Renata Chilewska,
którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.
c) Usługi fizjoterapeuty w liczbie min. 21 godzin łącznie w okresie 22.10-24.10.2017 r.,
P. Kamil Witkowski, Ekspert Zdrowia Plus
który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;
d) Usługi fizjoterapeuty w liczbie min. 77 godzin łącznie w okresie 24.10-03.11.2017 r.,
P. Kamil Witkowski, Ekspert Zdrowia Plus
który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;
e) Usługi psychologa/pedagoga (różnej specjalizacji) w liczbie min. 21 godzin łącznie w okresie 22.10-24.10.2017 r.,
Acti-Test Marzanna Herzling,
które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;
f) Usługi psychologa w liczbie min. 77 godzin łącznie w okresie 24.10-03.11.2017 r.,
Acti-Test Marzanna Herzling,
które spełniły wszystkie wymogi formalne i otrzymały największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia;

Nr oferty Imię i nazwisko/  Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Acti-Test Marzanna Herzling Prowadzenie przez psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 22-24.10.2017 r. Cena 100 pkt.
2 Acti-Test Marzanna Herzling Prowadzenie przez psychologa/pedagoga zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 77 h 24.10-03.11.2017 r. Cena 100 pkt.
3 Kamil Witkowski Prowadzenie przez fizjoterapeutę zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 22-24.10.2017 r. Cena 100 pkt.
4 Kamil Witkowski Prowadzenie przez fizjoterapeutę zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 77 h 24.10-03.11.2017 r. Cena 100 pkt.
5 Ekspert Zdrowia Plus Prowadzenie przez fizjoterapeutę zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 22-24.10.2017 r. Cena 100 pkt.
6 Ekspert Zdrowia Plus Prowadzenie przez fizjoterapeutę zajęć podczas warsztatów sportowych w liczbie min. 77 h 24.10-03.11.2017 r. Cena 100 pkt.
7 Anna Smyła Prowadzenie przez trenera warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 22-24.10.2017 r. Cena 100 pkt.
8 Anna Smyła Prowadzenie przez trenera warsztatów sportowych w liczbie min. 77 h 24.10-03.11.2017 r. Cena 100 pkt.
9 Michał Gadowski Prowadzenie przez trenera warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 22-24.10.2017 r. Cena 100 pkt.
10 Michał Gadowski Prowadzenie przez trenera warsztatów sportowych w liczbie min. 77 h 24.10-03.11.2017 r. Cena 100 pkt.
11 Renata Chilewska Prowadzenie przez trenera warsztatów sportowych w liczbie min. 21 h 22-24.10.2017 r. Cena 100 pkt.
12 Renata Chilewska Prowadzenie przez trenera warsztatów sportowych w liczbie min. 77 h 24.10-03.11.2017 r. Cena 100 pkt.