STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 30.11.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów, fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologów/pedagogów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 02.12.2018 r. do 08.12.2018 r. w ramach projektu

„Sport jest dla Ciebie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 22.11.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie UWAGI
1 Andrzej Ochal Prowadzenie przez trenera/instruktora warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 48 godzin 02-08.12.2018 r. Cena 100,00 pkt
2 TRIMIND-REMAT Małgorzata Fijałek-Żuk Prowadzenie przez psychologa/pedagoga warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 48 godzin 02-08.12.2018 r. Cena 100,00 pkt

którzy spełnili wszystkie wymogi formalne i otrzymali największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.