STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

  1. Postępowanie z dnia 18 lipca 2017 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Zapewnienie usługi podczas warsztatu „weekendowego” w terminie 19-21.08.2017 r.

Dom Wczasowy „Zew Morza” s.c.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia,

Zapewnienie usługi podczas warsztatu sportowo-aktywizującego w terminie 21.08-01.09.2017 r.

Dom Wczasowy „Zew Morza” s.c.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia

 

Nr oferty Nazwa firmy Termin wykonania usługi Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Dom Wczasowy „Zew Morza” s.c. 19-21.08.2017 r. Cena 100%
2 Dom Wczasowy „Zew Morza” s.c. 21.08-01.09.2017 r. Cena 100%