STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 15.11.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia przez trenerów/instruktorów,  fizjoterapeutów/masażystów oraz psychologa(różnych specjalizacji)/pedagoga/mówcę motywacyjnego zajęć podczas warsztatów weekendowych w okresie 18.11.2018 r. do 20.11.2018 r. oraz warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 20.11.2018 r. do 30.11.2018 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 07.11.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożył Oferent:
L.p. Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Bartosz Kajstura Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów weekendowych w liczbie min. 21 godzin 18-30.11.2018 r. Cena 100,00 pkt
1 Bartosz Kajstura Prowadzenie przez 2 fizjoterapeutów/masażystów zajęć podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w liczbie min. 84 godzin 18-30.11.2018 r. Cena 100,00 pkt