STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapytania Ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Warszawa, 26.10.2018 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

w związku z postępowaniem na usługę hotelową, gastronomiczną oraz wynajmu obiektów sportowych podczas warsztatów weekendowych w okresie od 28.10.2018 r. do 30.10.2018 r. oraz podczas warsztatów sportowo-aktywizujących w okresie od 30.10.2018 r. do 09.11.2018 r. w ramach projektu „Nadzieje paraolimpijskie”.

 

  1. Postępowanie z dnia 18.10.2018 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o.

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

L.p.

 

Imię i nazwisko/ Nazwa wykonawcy

Zakres przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Ośrodek Przygotowań Paraolimpijskich Sp. z o.o. Usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu obiektów sportowych 28.10-09.11.2018r. Koszt oferty 100,00 pkt