STRONA GŁÓWNA > Aktualności > Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

  1. Postępowanie z dnia 03 lipca 2017 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Gmina Miasta Tarnowa (Tarnowski Ośrodek sportu i Rekreacji – Kryta Pływalnia Park Wodny)

która spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

 

Nr oferty Nazwa firmy Kryterium Punkty przyznane łącznie
1 Gmina Miasta Tarnowa (Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Kryta Pływalnia Park Wodny) Cena 100%