STRONA GŁÓWNA > Zapytania Ofertowe > INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Zapytania Ofertowe

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Nr 23/2020 z dnia 30.01.2020 r.
Dotyczy: usługi polegającej udostępnieniu obiektów sportowych tj. stok narciarski, w okresie od 08.02.2020 r. do 31.03.2020 r. w ramach projektu „Bądź AKTYWNY!”.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START” jako Zamawiający informuje, iż postępowanie prowadzone w związku z organizowanymi zajęciami sekcji narciarskiej w okresie od 08.02.2020 r. do 31.03.2020 r. zostało unieważnione.

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym w szczególności polegającymi na zmianie warunków, dotyczących wykonania zadania, unieważnione zostaje niniejsze zapytanie ofertowe nr 23/2020.